Dataskyddsbeskrivning

LEDFE värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt både i våra interna system och vid valet av tjänsteleverantörer. 

 

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§

 

1. Registeransvarig

Ledfe (Holmik Ab)

Maxmovägen 312

66640 Maxmo

2. Person ansvarig för registerärenden

Anders Holm

+358 6 687 5110

holmik@holmik.fi

3. Registrets namn

Ledfe.fi:s kundregister

4. Syftet med hanteringen av personuppgifterna

Person som registrerat sig eller köpt varor från ledfe.fi, ledfe.com och ledfe.se

5. Registrets användningsändamål

Användningsändamålet för Ledfes register är underhåll av kundregister samt kundernas orderbehandling, spårbarhet och arkvivering. Uppgifter kan även användas för Ledfes verksamhetsutveckling och försäljningsstatistik. Personuppgifterna behandlas inom personuppgiftslagens gränser.

6. Registrets innehåll

Personens för- och släktnamn

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Information om behandlade beställningar

Spårbarhet av produkterna och försändelserna

7. Överlämning av uppgifter

Uppgifter överlämnas inte till någon annan part. Registrerade personuppgifter kan på användarens begäran tas bort ur vårt register.

8. Skydd av register

Användning av registret kräver användarättigheter i Ledfes interna nätverk. Registret finns på en lösenskyddsregistrerad server på hemlig plats.

 

 


Varukorg & Offertunderlag
;