Glasräcken

Det finns många olika glasräcken på marknaden och det kan som konsument vara svårt att veta vilket man ska välja. Man får inte glömma att ett räckes primära uppgift är att vara säkert och skydda mot fall och då kanske man inte alltid kan göra köpbeslut baserat på pris och utseende. Här följer några råd på vad man bör tänka på innan man köper.

 

"Tänk på att köpa ett glasräcke med säkerhet i fokus och ett räcke som bidrar till morgondagens hållbara samhälle" 

Anders Holm,  grundare LEDFE Aluminiumräcken 

5 saker man bör tänka på när man väljer glasräcke?

 

Säkerhet

Om fallhöjden är högre än 0,5 meter ("mark" till golv) ska ett räcke eller staket som är minst 90 cm installeras, oavsett om altanen är fristående eller ansluten till huset. Vid räcken på balkonger eller på platser med fallhöjder över 3 meter, så bör räcket vara minst 110 cm högt enligt Boverket. 

Räcket skall även ha en konstruktion som förhindrar att barn kan klättra eller fastna. Vi rekommenderar att man alltid kontrollerar de specifika kraven med sin kommun, eftersom kraven kan variera. Oavsett ska man alltid prioritera säkerhet då man väljer glasräcke. Importerade räcken utanför EU uppfyller inte alltid kraven och stora kvalitetsvariationer kan förekomma.

Sätt alltid säkerheten främst och köp laminerat säkerhetsglas till monteringsplatser med fallhöjd. Glaset är godkänt av Boverket och testat enligt standarden SS EN 12600. Laminerat glas 8,76 mm passar bra för räcken och är ett hållbart glas som består av två st 4 millimeters glasskivor samt en 0,76 millimeter platsfilm emellan. Glaset fungerar som en bilruta. Då det utsätts för en stöt faller det inte sönder. Plastfilmen mellan glasen förhindrar att något sådant kan ske.

 

Kvalitet = hållbar utveckling

När man köper ett räcke rekommenderar vi att man alltid tänker långsiktigt och köper ett kvalitetsräcke som håller många år framöver. Då bidrar man även till att ge ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Genom att investera i något dyrare räcken tillverkade i Norden, vet du oftast att du har att göra med aktörer som aktivt jobbar med hållbarhet och värnar om miljön. Den totala miljöpåverkan blir märkbart mindre inom Norden, då dessa länder har hunnit långt i sitt miljöarbete och långa transporter kan undvikas. Till skillnad från trä och plast är aluminium oändligt återvinningsbart utan att det tappar sina egenskaper.

Då du köper ett räcke tillverkat i Norden, vet du också att alla komponenter håller hög klass och undviker problem längre fram.

 

Materialval

När det gäller materialval är det många gånger det som passar in i helheten på en byggnad som avgör. Återigen kan det vara bra att tänka långsiktigt. Något som kan kännas dyrt för stunden, behöver inte bli det på längre sikt. Om vi ska komma ur vårt slit och släng samhälle, borde vi välja något som håller länge, kan återvinnas och som har en så liten total miljöpåverkan som möjligt.

Aluminium är ett material som uppfyller många viktiga kriterier. Här är några:

 • rostfritt och så gott som underhållsfritt (korrosionsbeständigt)
 • kan återvinnas till 100 % och hör därigenom till de miljövänligaste metallerna på vår planet
 • oändliga möjligheter till form yta och färg
 • är lätt och mycket stabilt. Det har hög styrka
 • är lätt att bearbeta, det vill säga kapa, borra etc.
 • är beständigt mot UV-strålning
 • är hygieniskt
 • påverkas inte nämnvärt av temperaturväxlingar
 • finns naturligt i jordskorpan 

 

Underhåll och ekonomi

När man köper ett räcke borde man alltid tänka långsiktigt och beakta vad räcket kostar att underhålla och vad det i sin tur har för total påverkan på miljön. Metallräcken betyder oftast en högre initial investeringskostnad, men över tid kostar t.ex. ett träräcke både tid, pengar och behöver till slut bytas ut helt. 

Aluminium är ett lättskött material. Ett aluminiumräcke i glas behöver inte något underhåll, förutom att man tvättar och spolar av det med vatten då och då. Aluminium har en avgörande roll i morgondagens hållbara värld (läs också materialval ovan). Därför har det skett en ökning i popularitet och användandet av aluminium i byggindustrin de senaste åren, en ökning som troligen kommer att fortsätta.

En investering i ett aluminiumräcke i glas höjer din livskvalitet och även värdet på din fastighet. Det kan vara lättare att få fastigheten såld genom mervärdet glasräcket skapar.

 

Konstruktion och Design

Då det gäller konstruktion av glasräcken finns det några saker man ska tänka på:

 • Har räcket testats enligt Nordiska balkongföreningens metodbeskrivning (läs här)?
 • Är glaset laminerat och minst 4+4 mm?
 • Klämfästen släpper och blir lösare med tiden. Då kan glasen lossna och falla ur. Därför är glasräcken med någon typ av skydd nertill (för att förhindra att glaset faller ner ) att föredra på en balkong. Särskilt om räcket sidomonteras.
 • Ett glasräcke inramat med profil och gummilist på alla fyra sidor klarar större krafter och vindar än två sidor. Det har skett olyckor med glasräcken, där glaset har hoppat ur efter att ha böjts inåt i mitten och fallit ner. Speciellt på räcken som har glas infällt endast i stolparna. Avståndet mellan stolparna och glasets tjocklek har stor betydelse i dessa fall.
 • Laminerat glas kan även råka ut för ett så kallat lamellsläpp. Det betyder att det tränger in vatten mellan glasskivorna. Händer sällan, men ju äldre räcket blir desto större sannolikhet.  Med ett räcke som har gummilister runt alla fyra sidor minskar risken.

 

Vad det gäller design i allmänhet, så är det ju förstås viktigt att man väljer en modell som man tycker om. Man ska ju leva och bo med räcket många år framöver, speciellt om man investerar i ett underhållsfritt alternativ. Men kom ihåg, glöm inte bort säkerheten, det är faktiskt därför vi installerar räcken från början!

 

Varukorg & Offertunderlag
;